EKİBİMİZ


Alagün Belce Bahşi

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Klinik Psikolog Alagün Belce BAHŞİ, tam burslu olarak girdiği Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans öğreniminin son yılında öğrenci değişim programı ile Avusturya Karl-Franzens Universität ‘te öğrenim görmüştür. 2013 yılında Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisansını, “İnfertilite ve Tüp Bebek Sürecinde Stres Yönetimi ve Baş Etme Becerilerini Güçlendirme” projesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon ile yetişkinlere yönelik psikoterapi uygulamalarında bulunmuştur. 2018 yılında başladığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı’na halen devam etmektedir.

2012-2014 yılları arasında Avrasya Şizofreni Derneği’nde gönüllü olarak şizofreni hastalarına grup oturumları, ailelerine yönelik de psikososyal destek çalışmalarında bulunmuştur. Bu yıllar içerisinde çocuk ve ergenlerin gelişim değerlendirmelerinde kullanılan test eğitimlerini tamamlayarak çocuk ve ergenler ile çalışmıştır.

2013-2015 yılları arasında ise özel bir anaokulunda 0-6 yaş dönemi çocuklar ve aileleri ile çalışmış, ebeveyn danışmanlığı yapmıştır.

2014 yılındaki Soma Maden Faciasından bu yana yaşanan; afet, göç, kaza ve terör gibi toplumsal travmalar sonrasında gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarının içerisinde yer almaktadır. Halen Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi’nde gönüllülük esasıyla saha ve koordinasyon çalışmalarına destek vermektedir. Aynı zamanda ruh sağlığı alanında, toplumsal ve bireysel travmalar ile ilgili eğitimler vermektedir.

2013 yılında Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında çalıştığı Psikonet Psikoterapi Merkezi ekibiyle, bir internet kanalında psikolojik bilgi içerikli, kendine yardım programları hazırlayıp sunmuştur.

2014-2016 yıllarında danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda çalışan destek programı kapsamında pek çok kurum ve şirket çalışanına psikolojik destek vermiştir.

2016 yılında Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nin kuruluşundan itibaren kadroda yer almıştır. Yaklaşık dört yıl boyunca, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde; genel psikiyatri servisi sorumlu psikoloğu ve erişkin polikliniğinde klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Moodist Akademi bünyesinde, klinik staj programı kapsamında, öğrencilere klinik alanda çeşitli dersler vermiştir.

Klinik çalışmalarında yetişkin bireyler ile; Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) yöntemlerini uygulamaktadır.

Özellikle bireysel ve toplumsal travmalar olmak üzere, travma sonrası stres bozukluğu, kayıp ve yas, kriz ve krize müdahale, ikincil travmatizasyon, infertilite, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, ilişkisel problemler, araştırma ve klinik çalışma alanları arasındadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve TPD İstanbul Şubesi Travma, Afet v Kriz Birimi, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.