ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


Yetişkin
Psikiyatrisi

dem hastalık veya ruhsal sorun varsa, çözümü için çok gayret eder. Yetişkin psikiyatrisi alanında önemli bir deneyime sahiptir.

Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi

En kıymetli yaş grubumuzdur. Özenle ele alır, değerlendirir, tedavi ve terapi ile sonlandırır.

Bireysel
Psikoterapi

Söz ve iletişim, ilişki birçok sorunumuzu aşmamızı kolaylaştırır. Terapi profesyonel, etik ve donanımlı ellerde çok etkili bir iyi hissetme aracıdır.

Çocuk ve Ergen
Psikoterapisi

Kıymetliler için en etkili tedavi yöntemlerinin başında terapi gelir. Tüm aileye iyi gelecek bir yöntem olduğuna inanıyoruz.

TheraPlay
Oyun Terapisi

Esas odağı ebeveyn-çocuk ilişkisi olan Theraplay; benlik saygısını geliştiren, saldırganlığı azaltan ve ebeveyn çocuk bağlanmasını sağlamlaştıran bir yaklaşımdır. İlişkilerinde sıkıntı yaşayan aile bireylerinin birbirleri ile yeniden bağ kurabilmelerine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı
ve Terapisi

Ailenin tıkandığı durumlarda bir destek, bir farkındalık ya da tıkanıklığı aşma yoludur.

Grup Terapisi

Bazı durumlarda ehil ve yetkin ortamlarda, birbirimizi duymak, farketmek kendimize ulaşmanın en önemli araçlarından birisidir. Birliktelik, bir terapistin eşliğinde daha da etkilidir.

Somatik
Deneyimleme

Bedenimizin neşeyi de, kederi de, kaygıyı da saklama ve hatırlama özelliği vardır. Bedensel rahatlama zihinsel rahatlamayı da sağlar. O zaman biraz bedeni deneyimlemek çeşitli sorunların üstesinden gelmenizi de kolaylaştıracaktır.

Şema
Terapi

İnsanlar zaman zaman bazı inşaalarında uymayan yönler görebilirler. İnsan zihninin de şemalara kadar derinleşmek daha aydınlık bir yapılanmaya yol açacaktır.

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler

İnanç sistemimiz, dünyayı anlamamız, kurgulamamız, duygularımız, düşünce ve davranışlarımızı belirleyen en önemli etkenlerdenir. Biraz anlam üzerinde, biraz davranış üzerinde çalışmak iyi gelir.

EMDR

Göz hareketleri beyninizdeki nörobiyolojik süreçleri tetiklerken, siz ve terapistiniz sorunlar üzerinde derinleşir ve rahat bir nefes alırsınız.

Psikodrama

Drama ruh sağlığının, kendini ifade etmenin, ötekini anlamanın en etkin yollarından birisidir. Buna psikoyu da eklemeniz, güvenilir ve etik ellerde bu alana girmeye ne dersiniz?

EKİBİMİZ


Güler Yüzlü Ekibimiz

(sol alt)Prof. Dr. A.Tamer Aker, MPH, Prof. Dr. Işık Karakaya, Uzm. Psikolog Cumhur Fahri Amasyalı, MSc,
(sol üst)Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, M.A., MSc, Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı Dilşen Özden, MSc, Uzm. Psikolog Ece Önder, MSc

(sol alt)
Prof. Dr. A.Tamer Aker, MPH,
Prof. Dr. Işık Karakaya,
Uzm. Psikolog Cumhur Fahri Amasyalı, MSc,
(sol üst)
Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, M.A., MSc,
Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı Dilşen Özden, MSc,
Uzm. Psikolog Ece Önder, MSc

EĞİTİMLER


ekoldem (Eğitim ve Süpervizyon)

Nitel Araştırmalar

dem ruh sağlığını ilgilendiren konularda bir okul olmayı amaçlamıştır. Bu nedenle, sizlere ekoldem'den umarız ve dileriz ki sıkça seslenmeyi istiyoruz. ekoldem'de ruh sağlığı, psikopatoloji, yaklaşımlar, terapiler gibi başlıklarda çocuk, ergen ve yetişkinler özelinde hazırlanan çeşitli eğitim programları ile karşılaşmanız mümkün. Bu eğitimlerin ruh sağlığı alanında eğitim gören öğrencilerden uzmanlara kadar olan geniş bir kitlenin gereksinimlerini karşılamayı dileriz. Okulda görüşmek üzere...

niteldem (Nitel Araştırmalar)

Eğitim ve Süpervizyon

Tüm eğitim ve öğrenim süreçlerinin önemli ve merak uyandıran başlıklarından birisidir; araştırma yapmak. Ruh sağlığı ile ilgili tüm disiplinler için de bazı sorulara cevap aramak, bulmaya çalışmak, bulmak oldukça önemlidir. Her çalışmanın olduğu gibi araştırmaların da bir yolu , yöntemi vardır. Bu yol ve yöntemlerden birisi ise niteliksel araştırma yöntemleridir. Gittikçe artan önemi ile niteliksel yöntemleri kullanmanın tüm öğrenenler, araştıranlar ve merak edenler için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Niteldem'in kıymetli bir yol haritanız olması dileğiyle...

şerpadem

Nicel Araştırmalar

Nepal Dünya'nın en ilginç coğrafyalarından birisidir. Şerpalar ise bu coğrafyanın kadim halklarından. İşleri, uğraşlarından birisi Everest'e çıkıp inmektir. Doğal olarak bu işi bölgeye Everest'e tırmanmaya gelenlerle yaparlar. Onlar tırmanır, Şerpalar onların yanında yürür, destek olur. Şerpadem, yaptığınız araştırmalar boyunca hangi aşamalardan geçeceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz, nasıl yazacaksınız gibi konularda size doğru basmayı, tökezlememeyi öğretir, yeterliliğinizi geliştirmek ister.

pazardem(i)

Ruhtan Sanata, İnsana Ait Her Dem

Pazardemi, demli çay ve kahve eşliğinde biraz simit, biraz peynirle sinema, edebiyat, sanat, spor ve hayatın diğer renklerinin insan ruh sağlığı ve kendini iyi hissetme ile temas ettiği alanlar üzerinde söyleşi yapar, paylaşır , aktarır, katılır. Ne , nerede, nasıl, ne zaman ve kimler gibi ayrıntıları özenle paylaşır olacaktır.


HİZMETLERİMİZ


psikososyaldem

Eğitim ve Süpervizyon

Toplum ruh sağlığını ilgilendiren tüm alanlarda çalışma yapmak, yeterliliği geliştirmek, fikirler üretmek demin önceliklerindendir. Bu noktada, farklı mecralardan gelen, farklı insanlarla yoğurulan deneyimlerin demlendiği bir okul olma özelliğindedir. Toplum ruh sağlığı gündemini sürekli izlemeye ve katkıda bulunmaya çalışır.

travmadem

Travma Terapileri ve Psikososyal Destek

Travma demin özgün alanlarından biri, insan yaşamının maalesef olumsuz bir gerçekliğidir. Deprem, terör, şiddet, kayıplar ve pekçok olumsuz olayın etkilerinin onarılması, insanın yaşamı ile tekrar barışması gereklidir. dem bu alanlarda etkili terapi yaklaşımları uygular, üretir ve toplum ruh sağlığını iyileştirebilecek çalışmalar yapar.

kurumsaldem

Çalışma Hayatına Psikososyal Destek

Kurumlar, şirketler, sanayi ve ilgili her türlü çatı altında çalışanlar kurumsaldem'in ilgi alanıdır. İşyeri, işçi, çalışan, çalışma hayatı, ilişkiler, iletişim, kaygı, çökkünlük ve benzeri pek çok başlığın değerlendirildiği yer burasıdır. İşyerinin ruh sağlığı, çalışanın ruh sağlığı, iş doyumu, çalışma hayatının kalitesi ve pekçok başlıkta uygun yaklaşım modelleri geliştirir ve uygular. Ruh sağlığı her yerde, herkes için demekteyiz.